Tipográfiatörténet

Miről fogsz tanulni?

AAz első féléves elméleti tárgy célja a tipográfia mint mesterség és a tipográfia mint művészet szemlélése és mélyebb megértése, kulturális térbe helyezése. Az órák során megismerkedsz majd az írás történetével a korai írásosságtól a római ábécéig, valamint a kéziratosság korszakaival, érdekességeivel. Beszélgetünk továbbá a nyomdászat megjelenéséről Európában, a barokk és a klasszicizmus betűtervezésre gyakorolt hatásairól, végül a 19. század stílusirányzatairól és technikai újításairól.

Milyen gyakorlati feladatokra számíthatsz?

Az elméleti vizsga mellett gyakorlati feladatként a hallgatók egy szabadon választott témáról készítenek rövid, tipográfiailag hangsúlyos infografikus prezentációt.

Ki az oktató?

Virágvölgyi András