Webtervezés 2. (Diplomatárgy)

Miről fogsz tanulni?

Az eddig megtanult webtervezési ismeretek önálló alkalmazása, magasabb szintre emelése. A feladat komplex, az elkészült tervnek pedig megvalósíthatónak kell lennie. 

Milyen gyakorlati feladatokra számíthatsz?

Az elkészült feladatot az adott évben kiadott diploma feladat leírásának megfelelő formában és minőségben kell bemutatni a záróvizsgán. Hagyományosan egy magyar, vagy hazai kötődésű tipográfus, nyomdász, grafikus, betűtervező, kalligráfus életét és munkásságát bemutató portfolió weboldalt kell megtervezni és létrehozni.

Ki az oktató?

Suszter Viktor

Hallgatói munkák